รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
September 23, 2021

RAMA Get Ready – EP.12 การได้ยิน ช่วงที่ 2 | by RAMA Channel

RAMA Get Ready เช็กให้ชัวร์ เตรียมตัวก่อนมา Ramathibodi ช่วงที่ 2 หัวข้อ : การได้ยิน...

September 23, 2021


RAMA Get Ready – EP.12 การได้ยิน ช่วงที่ 1 | by RAMA Channel

RAMA Get Ready เช็กให้ชัวร์ เตรียมตัวก่อนมา Ramathibodi ช่วงที่ 1  หัวข้อ : การได้ยิน...

November 22, 2018

ถ้าอยากตรวจการได้ยินควรทำอย่างไร?

ระดับการได้ยิน สามารถตรวจได้เพื่อทดสอบความสามารถในการได้ยินของแต่ละบุคคล...

September 16, 2018

หูเสื่อมจากการได้ยินเสียงดังนาน ๆ ได้ยินเสียงดังมาก ๆ

การได้ยินเสียงดังมากระยะสั้น เช่น เสียงระเบิด อาจทำประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันได้...

October 5, 2017

“แก้วหูทะลุ” สาเหตุเกิดจากอะไร รักษาได้หรือไม่

อาการแก้วหูทะลุสามารถเกิดขึ้นได้จากสาเหตุหลายอย่างด้วยกัน...

April 3, 2017

เส้นประสาทหูเสื่อม กับปัญหาการได้ยิน

การได้ยินถือเป็นประสาทสัมผัสที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์...

February 14, 2017

วิธีสังเกตเด็กที่มีความผิดปกติทางการได้ยิน

เด็กที่มีปัญหาทางการได้ยินเสียง นอกจากจะมีความลำบากในการสื่อสารกับคนรอบข้างแล้ว...