Tags: การออกกำลังกาย
17-01
เทรนด์การสร้างความแข็งแรง ความทนทานต่อกล้ามเนื้อ กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน หลายคนอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ร่างกายดูสมส่วน และดูดีด้วยกล้ามเนื้อ แต่บางคนก็เลือกวิธีการออกกำลังกายที่หักโหมจนเกินไป ทำให้ร่างกายได้รับการบาดเจ็บ ดัง
บทความสุขภาพ
12-08-2016

25

14-01
การออกกำลังกายสำหรับบางคนอาจเป็นกิจวัตรประจำวันที่สำคัญ ขณะที่บางคนอาจจะเป็นเพียงความตั้งใจที่ยังถูกละเลย ไม่จริงจัง หรือยังไม่ได้ลงมือปฎิบัติแม้ว่าจะล่วงเลยมาถึงช่วงเวลาสิ้นปีแล้วก็ตาม แต่ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนถ้าหากตั้งใจที่จะออกกำลังกายจริงๆ ก็
บทความสุขภาพ
11-08-2016

28

01-01
เคล็ดลับการบริโภคอาหารเพื่อลดน้ำหนัก และรอบเอว ต้องบริโภคอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ในแต่ละวัน แต่ไม่จําเป็นต้องบริโภคครบทั้ง 5 หมู่ ในแต่ละมื้อ ไม่ควรงดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง แต่ควรลดปริมาณอาหาร หรือเปลี่ยนเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำแทน เคี้ยวอาหารช้าๆ
บทความสุขภาพ
11-08-2016

28