รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
September 15, 2022

ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ

หลายคนคงมีความเชื่อว่าผู้สูงอายุคือผู้ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ เป็นวัยที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่น...