Tags: การหกล้มในผู้สูงอายุ
อินโฟกราฟิกลัดคิวหมอ เรื่อง วิธี การปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ ที่มีการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่พบบ่อย เช่น แมลงสัตว์กัดต่อย น้ำร้อนลวก ข้อแพลง กระดูกหัก ลม หมดสติ ช็อก ชัก และสำลัก
วิธีการปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ ที่มีการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่พบบ่อย เช่น แมลงสัตว์กัดต่อย น้ำร้อนลวก ข้อแพลง กระดูกหัก ลม หมดสติ ช็อก ชัก และสำลัก
อินโฟกราฟิก
07-05-2024

2