รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
April 27, 2019

ความผิดปกติทางการพูด เรื่องสำคัญที่ควรใส่ใจ

การสื่อสารมีผลต่อพัฒนาการของเด็ก การสื่อสารไม่ได้หมายถึงการพูดอย่างเดียว แต่รวมถึงท่าทาง...

February 14, 2017

วิธีสังเกตเด็กที่มีความผิดปกติทางการได้ยิน

เด็กที่มีปัญหาทางการได้ยินเสียง นอกจากจะมีความลำบากในการสื่อสารกับคนรอบข้างแล้ว...