รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
March 14, 2023

ลัดคิวหมอ – แผลจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ต้องดูแลรักษาให้ถูกวิธี 13/03/66 l RAMA CHANNEL

แผลจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ต้องดูแลรักษาให้ถูกวิธี ความเสี่ยงใกล้ตัวที่อาจเจอกับตัวเองได้ทุกเมื่อ...

September 8, 2022

เมื่อมีแผลวิธีไหนทำถูกหรือทำผิด

แผลประเภทไหน รักษาอย่างไร รวมถึงความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับแผล 🩹 แผลเป็น  ไม่ควรแคะ แกะ เกา...