รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
January 28, 2023

Rama Variety – EP.49 การระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดสมอง

รามาวาไรตี้ รายการที่จะเปิดมิติใหม่พาทุกคนไปรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่ใกล้ตัวคุณ...

September 3, 2018

การให้ยาสลบก่อนผ่าตัด ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการผ่าตัดได้โดยไม่รู้สึกเจ็บปวด ผู้ป่วยต้องได้รับการระงับความรู้สึก...