Tags: การป้องกันฟันผุ
บทความ เรื่อง การ ดูแลฟัน เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะ ฟัน เป็นอวัยวะที่เราใช้ในการบดเคี้ยวอาหาร เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอ
การดูแลฟัน เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะฟันเป็นอวัยวะที่เราใช้ในการบดเคี้ยวอาหาร เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอ
บทความสุขภาพ
27-05-2024

7

หากเราใส่ใจดูแลตัวเองด้วยการเลือกแปรงสีฟันที่เหมาะสม รวมถึงหมั่นแปรงฟันให้ถูกวิธี และพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน ทำให้มั่นใจมากขึ้น
บทความสุขภาพ
20-05-2024

13

การป้องกันฟันมีหลายวิธี ได้แก่ การเคลือบหลุมร่องฟัน การใช้ฟลูออไรด์ การปรับพฤติกรรมการบริโภค การทำความสะอาดฟันและช่องปาก และการตรวจสุขภาพฟันอย่างสม่ำเสมอ การเคลือบหลุมและร่องฟันได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรการที่ป้องกันฟันผุบนด้าน
บทความสุขภาพ
13-08-2016

15