Tags: การประคบเย็น
อินโฟกราฟิก เรื่อง เมื่อมีอาการ บาดเจ็บ ฟกช้ำตามร่างกาย วิธีการรักษาคือการประคบตาม รอยช้ำ ต่างๆซึ่งการประคบนี้แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบคือ ประคบร้อน และ ประคบเย็น
เมื่อมีอาการบาดเจ็บฟกช้ำตามร่างกาย วิธีการรักษาคือการประคบตามรอยช้ำต่างๆซึ่งการประคบนี้แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบคือ ประคบร้อน และ ประคบเย็น แล้วทั้ง 2 อย่างนี้แตกต่างกันอย่างไร ?
อินโฟกราฟิก
16-04-2024

5