Tags: การนอนหลับ
นอนหลับ พักผ่อน
การนอนหลับ พักผ่อน เป็นสิ่งสำคัญในชีวิต หากนอนหลับไม่เพียงพอ จะทำให้อ่อนเพลีย ไม่สดชื่นหงุดหงิดง่าย มีผลต่อสมาธิความจำ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้
อินโฟกราฟิก
14-03-2022

1