Tags: การดูแลผู้สูงอายุ
อินโฟกราฟิกลัดคิวหมอ เรื่อง วิธี การปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ ที่มีการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่พบบ่อย เช่น แมลงสัตว์กัดต่อย น้ำร้อนลวก ข้อแพลง กระดูกหัก ลม หมดสติ ช็อก ชัก และสำลัก
วิธีการปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ ที่มีการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่พบบ่อย เช่น แมลงสัตว์กัดต่อย น้ำร้อนลวก ข้อแพลง กระดูกหัก ลม หมดสติ ช็อก ชัก และสำลัก
อินโฟกราฟิก
07-05-2024

2

ภาวะขาดน้ำ ที่ผู้สูงอายุต้องระวัง ยิ่งในช่วงหน้าร้อน อากาศแห้งทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำได้ง่าย จะมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดภาวะนี้ได้อย่างไร มาทำความเข้าใจเพื่อนำไปป้องกันก่อนจะเกิดภาวะนี้กับร่างกาย
บทความสุขภาพ
24-04-2024

13

สูงวัยจอประสาทตาเสื่อม
จอประสาทตาเสื่อมในสูงวัย มีวิธีการรักษาและป้องกันอย่างไร ให้ห่างไกลจากการลดการมองเห็น มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคดวงตาในผู้สูงอายุ
บทความสุขภาพ
18-01-2024

22