Tags: การดื่มสุรา
คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวคุณหรือคนใกล้ตัวคุณมีปัญหาเรื่องการดื่มหรือไม่ ? ลองตอบคำถามเหล่านี้ดู มันอาจจะบอกคุณได้ 1.คุณเคยรู้สึกอยากเลิกการดื่มสุราไหม? 2.คุณเคยรู้สึกรำคาญหลายๆ คนที่พยายามอยากให้คุณเลิกดื่มสุราไหม? 3.คุณเคยรู้สึกผิดหรือรู้สึกไม่
บทความสุขภาพ
11-08-2016

24