รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
July 23, 2018

“กลิ่นปาก” ปัญหาบุคลิกภาพแต่จัดการได้

กลิ่นปาก เป็นอีกหนึ่งปัญหาบุคลิกภาพที่สำคัญ หลายคนประสบปัญหาแต่ไม่สามารถจัดการได้...

November 17, 2017

ปัญหากลิ่นปาก รักษาได้ด้วยตนเอง

ปัญหากลิ่นปากเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันไม่น้อย...

August 11, 2016

สาเหตุการเกิดโรคกลิ่นปาก

โรคกลิ่นปาก สาเหตุส่วนใหญ่ประมาณ 90 % มาจากภายในช่องปาก เพราะ กลิ่นปาก...