Tags: กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
อินโฟกราฟิก รายการลัดคิวหมอ เรื่อง กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ชอบอั้นปัสสาวะบ่อยจนอาจทำให้อักเสบและติดเชื้อ จนมีอาการระคายเคือง เจ็บและแสบ ปัสสาวะ บ่อยแต่รู้สึกว่าออกไม่หมด เสี่ยงเป็น กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
ชอบอั้นปัสสาวะบ่อยจนอาจทำให้อักเสบและติดเชื้อ จนมีอาการระคายเคือง เจ็บ และแสบ ปัสสาวะบ่อยแต่รู้สึกว่าออกไม่หมด เสี่ยงเป็น กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
อินโฟกราฟิก
05-04-2024

2