Tags: กรรมพันธุ์
เส้นผมของคนเรา นั้นประกอบไปด้วย เส้นผม เซลล์สร้างเนื้อผม เซลล์สร้างเม็ดสี ซึ่งจะคอยทำหน้าที่ป้อนเม็ดสีเข้าไปในเนื้อผม ทำให้เส้นผมไม่เกิดสีขาว เนื่องจากสาเหตุที่ผมมีสีขาวหรือที่เรียกกันว่า ผมหงอก นั้น ในทางการแพทย์ให้คำอธิบายกับเรื่องนี้ว่า เกิดจาก
บทความสุขภาพ
12-08-2016

37