Tags: กรดไหลย้อน
อินโฟกราฟิก เรื่อง กรดไหลย้อน เกิดจากน้ำย่อยใน กระเพาะอาหาร ไหลย้อนไปยังหลอดอาหารจนทำให้รบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้
กรดไหลย้อน เกิดจากน้ำย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนไปยังหลอดอาหารจนทำให้รบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้
อินโฟกราฟิก
23-04-2024

1

กรดไหลย้อน แสบร้อนกลางอก
กรดไหลย้อน ภาวะที่น้ำย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นไปหลอดอาหาร ซึ่งเกิดจากกรดในกระเพาะอาหาร ทำให้เกิดอาการ แสบร้อนกลางอก เรอเปรี้ยว แน่นหน้าอก
บทความสุขภาพ
22-02-2024

10

06-01
โรคกรดไหลย้อน ความผิดปกติที่เกิดจากการมีกรดในกระเพาะอาหารไหลขึ้นมาสู่หลอดอาหาร เป็นผลมาจากการทำหน้าที่ของกล้ามเนื้อหูรูดส่วนล่างหย่อนตัวลง ทำให้มีน้ำย่อยหรือกรดไหลย้อนขึ้นไปยังหลอดอาหารได้นั่นเอง สาเหตุอีกหนึ่งอย่างของการเกิดโรคกรด
บทความสุขภาพ
12-08-2016

28

กรดไหลย้อน กระเพาะอาหาร
กรดไหลย้อน เป็นภาวะที่น้ำย่อยจากกระเพาะอาหารไหลกลับขึ้นไปในหลอดอาหาร จนทำให้เกิดอาการจุกเสียดกลางหน้าอกจนไม่สามารถนอนหลับได้
บทความสุขภาพ
11-08-2016

110

หมอรามาฯ ฝากบอก กรดไหลย้อนหายได้แค่เปลี่ยนพฤติกรรม กรดไหลย้อนมีทั้งหมด 2 แบบด้วยกัน 1.กรดไหลย้อนที่ไหลไปถึงบริเวณหลอดอาหาร 2.กรดไหลที่ย้อนไปถึงบริเวณกล่องเสียง กรดไหลย้อนเกิดขึ้นได้อย่างไรกัน? รู้หรือไม่ว่า...ในกระเพาะของเราจะมีกรด
ชุดภาพ
10-08-2016

0