รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Search Results for: โรคไข้เลือดออก

February 2, 2017 by RAMA Channel

การใช้ชีวิตในช่วงน้ำท่วมให้ปลอดภัยจากโรค

จากสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้ที่เป็นปัญหาใหญ่อยู่ตอนนี้...

December 9, 2016 by RAMA Channel

“โรคมาลาเรีย” ระบาดหนักภัยร้ายพรากชีวิต

มีข่าวการระบาดหนักของโรคมาลาเรียใน 4 อำเภอของจังหวัดยะลา มีอัตราผู้ป่วยสูงถึง...

August 13, 2016 by RAMA Channel

โรคติดต่อที่อาจมากับ “แรงงานต่างด้าว” ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมมากนัก

อ.นพ.ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน...

August 10, 2016 by RAMA Channel

“พาราเซตามอล” ทานไงให้ดี เมื่อเรามีไข้

พาราเซตามอล ทานไงให้ดีเมื่อเรามีไข้ “พาราเซตามอล”...

April 1, 2016 by RAMA Channel

พบหมอรามา: หมอพิการเดินทางรักษาคนไข้กว่า 15 ปี | 1 เม.ย. 59

Rama Update – พบกับ อ.พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์...

November 25, 2015 by

พบหมอรามา: วิถีชุมชนกับวิธีเอาชนะ ไข้เลือดออก | 25 พ.ย. 58

Rama Update – ผศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร ภาควิชาศัลยศาสตร์...

November 23, 2015 by

พบหมอรามา : ประกาศฉบับที่ 14 “ปอ ทฤษฎี” ตัดขาซ้ายเหนือข้อเท้า | 23 พ.ย. 58

Rama Update – ผศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร ภาควิชาศัลยศาสตร์...

November 18, 2015 by

พบหมอรามา : สงสัย! กินยาอะไรเมื่อเป็นไข้เลือดออก | 18 พ.ย. 58

Rama Update – อ.ดร.นพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร...

November 17, 2015 by

พบหมอรามา: ปูนแดงแกล้งยุงลาย การป้องกันยุงลายเริ่มได้ที่ชุมชน | 17 พ.ย. 58

Rama Update – อ.นพ.ธเนศ แก่นสาร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว...

November 13, 2015 by

พบหมอรามา: Rama Update ไตวายเฉียบพลันอาการป่วยของ ปอ ทฤษฏี | 13 พ.ย. 58:

Rama Update – อ.พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์...

November 12, 2015 by

พบหมอรามา : “ปอ ทฤษฎี” อาการยังวิกฤต แพทย์ยังจับตาอย่างใกล้ชิด | 12 พ.ย. 58

Rama Update – อ.พญ.แสงศลี ธรรมไกรสร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว...

November 11, 2015 by

พบหมอรามา : อาการยังวิกฤต ของ ปอ ทฤษฎี | 11 พ.ย.58

Rama Update – อ.ดร.นพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร...