รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Search Results for: โรคเบาหวาน

May 18, 2020 by RAMA Channel

ลัดคิวหมอ – โรคเบาหวาน & โรคในเด็ก 13/05/63 l RAMA CHANNEL

  พิธีกรหลัก : อ. นพ.สิระ กอไพศาล ภาควิชาอายุรศาสตร์   หมอรับเชิญ : อ....

April 22, 2020 by RAMA Channel

ลัดคิวหมอ – โรคเบาหวาน & โรคกระดูกและข้อ 25/03/63 l RAMA CHANNEL

  พิธีกรหลัก : อ. นพ.สิระ กอไพศาล ภาควิชาอายุรศาสตร์ หมอรับเชิญ : อ....

April 20, 2020 by RAMA Channel

ลัดคิวหมอ – โรคเบาหวาน & โรคในเด็ก 08/04/63 l RAMA CHANNEL

โรคเบาหวาน & โรคในเด็ก พิธีกรหลัก : อ. นพ.สิระ กอไพศาล ภาควิชาอายุรศาสตร์...

April 20, 2020 by RAMA Channel

พบหมอรามาฯ – คนขับ “แท็กซี่” ลดเสี่ยง “โควิด-19” อย่างไร, โรคเบาหวาน 07/04/63 l RAMA CHANNEL

  คุยข่าวเมาท์กับหมอ – คนขับ “แท็กซี่” ลดเสี่ยง “โควิด-19” อย่างไร...

March 19, 2020 by RAMA Channel

ลัดคิวหมอ – โรคเบาหวาน & โรคในเด็ก 11/03/63 l RAMA CHANNEL

  พิธีกรหลัก : อ. นพ.สิระ กอไพศาล ภาควิชาอายุรศาสตร์ หมอรับเชิญ : อ. ดร....

February 28, 2020 by RAMA Channel

ลัดคิวหมอ – โรคเบาหวาน & โรคกระดูกและข้อ 26/02/63 l RAMA CHANNEL

  พิธีกรหลัก : อ. นพ.สิระ กอไพศาล ภาควิชาอายุรศาสตร์ หมอรับเชิญ : อ....

February 13, 2020 by RAMA Channel

ลัดคิวหมอ – โรคเบาหวาน & โรคในเด็ก 12/02/63 l RAMA CHANNEL

  พิธีกรหลัก : อ. นพ.สิระ กอไพศาล ภาควิชาอายุรศาสตร์ หมอรับเชิญ : อ. ดร....

February 6, 2020 by RAMA Channel

ลัดคิวหมอ – โรคทั่วไป รังสีวินิจฉัย & โรคเบาหวาน 05/02/63 l RAMA CHANNEL

  พิธีกรหลัก : อ. นพ.วราวุฒิ สุขเกษม ภาควิชารังสีวิทยา หมอรับเชิญ : อ....

August 5, 2019 by RAMA Channel

โรคเบาหวาน : Three Minutes Talk

โรคเบาหวาน : รายการ Three Minutes Talk ep. 20 – รศ. พญ.ฉัตรประอร งามอุโฆษ...

August 5, 2019 by RAMA Channel

โรคเบาหวาน กับ แอนนา ชวนชื่น ที่ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาไทย (3/3) : รุ่นใหญ่พาซ่า

รายการ “รุ่นใหญ่พาซ่า” ช่วงที่ 3/3 รายการใหม่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ...

August 5, 2019 by RAMA Channel

โรคเบาหวาน กับ แอนนา ชวนชื่น ที่ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาไทย (2/3) : รุ่นใหญ่พาซ่า

รายการ “รุ่นใหญ่พาซ่า” ช่วงที่ 2/3 รายการใหม่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ...

August 5, 2019 by RAMA Channel

โรคเบาหวาน กับ แอนนา ชวนชื่น ที่ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาไทย (1/3) : รุ่นใหญ่พาซ่า

รุ่นใหญ่พาซ่า รายการใหม่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ดำเนินรายการโดย กอล์ฟ เบญจพล เชยอรุณ...