รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Search Results for: โรคมะเร็ง

July 9, 2019 by RAMA Channel

“ตัดต่อยีนรักษาโรคมะเร็ง” ทางรอดแห่งอนาคตของผู้ป่วย : พบหมอรามา ช่วง Rama Health Talk 9 ก.ค. 62

พบหมอรามาฯ ช่วง Rama Health Talk (ช่วงที่ 1) “ตัดต่อยีนรักษาโรคมะเร็ง”...

July 8, 2019 by RAMA Channel

โรคมะเร็งในเด็ก… รู้เร็ว รักษาเร็ว หายขาดได้ : พบหมอรามา ช่วง Rama Health Talk 8 ก.ค. 62

พบหมอรามาฯ ช่วง Rama Health Talk โรคมะเร็งในเด็ก… รู้เร็ว รักษาเร็ว...

February 10, 2019 by RAMA Channel

ผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง ดูแลอย่างไรให้ถูกต้อง : RamaSquare ช่วง Better to Know 4 ก.พ. 62

BetterToKnow ผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง กับการดูแลด้วยวิธีที่ถูกต้อง ติดตามชมรายการ...

December 27, 2018 by RAMA Channel

“รู้ทันโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง” รู้ไว รักษาได้ทัน : พบหมอรามา ช่วง Rama Health Talk 21 ธ.ค.61(4/6)

Rama Health Talk “รู้ทันโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง” ช่วงที่ 1 อันตรายทุกช่วงวัย...

November 1, 2018 by RAMA Channel

โรคมะเร็งในผู้หญิง : พบหมอรามา ช่วง ลัดคิวหมอ 1 พ.ย.61 (5/5)

ลัดคิวหมอ รศ. นพ.พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ อ.พญ.นวมลล์ เล็กสกุล...

August 17, 2018 by RAMA Channel

จากผู้ป่วยโรคมะเร็ง สู่การเป็นนักวิ่งแฟนซีสาว : Rama Square ช่วง จิตคิดบวก 17 ส.ค.61 (3/3)

จิตคิดบวก จากผู้ป่วยโรคมะเร็ง สู่การเป็นนักวิ่งแฟนซีสาว คุณวรวิมล...

August 9, 2018 by RAMA Channel

โครงการ“กลุ่มงานดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด” : พบหมอรามา ช่วง Rama Health Talk 9 ส.ค.61 (3/6)

Rama Health Talk “มะเร็งปอด” ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด! ที่แรกที่เดียวในประเทศไทย...