รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Search Results for: โรคมะเร็ง

November 15, 2019 by RAMA Channel

พบหมอรามาฯ – ฉายรังสีรักษาโรคมะเร็ง, หนุ่มลอยกระทงยุค 4.0 14/11/62 l RAMA CHANNEL

ช่วง Rama Health Talk 1 : หากต้องฉายรังสีรักษาโรคมะเร็ง จะต้องเตรียมตัวอย่างไร...

August 28, 2019 by RAMA Channel

โรคทั่วไป & โรคธาลัสซีเมีย โรคมะเร็งในเด็ก : พบหมอรามา ช่วง ลัดคิวหมอ 28 ส.ค. 62

ลัดคิวหมอ ออกอากาศวันที่ 28 สิงหาคม 2562 วันนี้พบกับผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ผศ....

July 9, 2019 by RAMA Channel

“ตัดต่อยีนรักษาโรคมะเร็ง” ทางรอดแห่งอนาคตของผู้ป่วย : พบหมอรามา ช่วง Rama Health Talk 9 ก.ค. 62

พบหมอรามาฯ ช่วง Rama Health Talk (ช่วงที่ 1) “ตัดต่อยีนรักษาโรคมะเร็ง”...

July 8, 2019 by RAMA Channel

โรคมะเร็งในเด็ก… รู้เร็ว รักษาเร็ว หายขาดได้ : พบหมอรามา ช่วง Rama Health Talk 8 ก.ค. 62

พบหมอรามาฯ ช่วง Rama Health Talk โรคมะเร็งในเด็ก… รู้เร็ว รักษาเร็ว...

February 10, 2019 by RAMA Channel

ผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง ดูแลอย่างไรให้ถูกต้อง : RamaSquare ช่วง Better to Know 4 ก.พ. 62

BetterToKnow ผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง กับการดูแลด้วยวิธีที่ถูกต้อง ติดตามชมรายการ...

December 27, 2018 by RAMA Channel

“รู้ทันโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง” รู้ไว รักษาได้ทัน : พบหมอรามา ช่วง Rama Health Talk 21 ธ.ค.61(4/6)

Rama Health Talk “รู้ทันโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง” ช่วงที่ 1 อันตรายทุกช่วงวัย...