ไข้เลือดออก
ไข้เลือดออก นั้นยังไม่มียาที่สามารถรักษาได้โดยตรง เราจึงต้องคอยหมั่นสังเกตอาการและดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการช็อกได้
บทความสุขภาพ
26-08-2022

0

บทความสุขภาพ
17-06-2021

2

โรค ไข้เลือดออก เกิดจากการติด “เชื้อไวรัสเดงกี” ซึ่งมีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ คือสายพันธุ์ 1, 2, 3 และ 4 การระบาดมักเกิดในช่วงฤดูฝน โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งในอดีตจะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากในวัยเด็ก แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพบว่า
บทความสุขภาพ
15-06-2020

0

อินโฟกราฟิก
26-08-2018

0