รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Search Results for: โรคเบาหวาน

January 5, 2021 by RAMA Channel

ลัดคิวหมอ – โรคทั่วไป โรคเบาหวาน & โรคหัวใจ 23/12/63 l RAMA CHANNEL

โรคทั่วไป โรคเบาหวาน & โรคหัวใจ พิธีกรหลัก : อ. นพ.สิระ กอไพศาล...

October 29, 2020 by RAMA Channel

ลัดคิวหมอ – โรคทั่วไป โรคเบาหวาน & โรคเลือด โรคในเด็ก 28/10/63 l RAMA CHANNEL

โรคทั่วไป โรคเบาหวาน & โรคเลือด โรคในเด็ก พิธีกรหลัก : อ. นพ.สิระ กอไพศาล...

October 15, 2020 by RAMA Channel

ลัดคิวหมอ – โรคทั่วไป โรคเบาหวาน & โรคในเด็ก 14/10/63 l RAMA CHANNEL

โรคทั่วไป โรคเบาหวาน & โรคในเด็ก พิธีกรหลัก : อ. นพ.สิระ กอไพศาล...

October 8, 2020 by RAMA Channel

พบหมอรามาฯ – โรคเบาหวานในวัยเด็ก, การรักษา “มะเร็งตับ” โดยใช้รังสีร่วมรักษา 07/10/63 l RAMA CHANNEL

คุยข่าวเมาท์กับหมอ – อันตรายจากการขาดออกซิเจน – โรคเบาหวานในวัยเด็ก...

September 24, 2020 by RAMA Channel

ลัดคิวหมอ – โรคทั่วไป โรคเบาหวาน & โรคในเด็ก 23/09/63 l RAMA CHANNEL

โรคทั่วไป โรคเบาหวาน & โรคในเด็ก พิธีกรหลัก : อ. นพ.สิระ กอไพศาล...

September 10, 2020 by RAMA Channel

ลัดคิวหมอ – โรคทั่วไป โรคเบาหวาน & เวชศาสตร์ฟื้นฟู 09/09/63 l RAMA CHANNEL

โรคทั่วไป โรคเบาหวาน & เวชศาสตร์ฟื้นฟู พิธีกรหลัก : อ. นพ.สิระ กอไพศาล...

August 28, 2020 by RAMA Channel

RAMA Square – กลุ่มครอบครัวเบาหวาน ร่วมใจต้านภัยโรคเบาหวาน 24/08/63 l RAMA CHANNEL

Break 2 Better to know กลุ่มครอบครัวเบาหวาน ร่วมใจต้านภัยโรคเบาหวาน #ramasquare...

July 23, 2020 by RAMA Channel

ลัดคิวหมอ – โรคทั่วไป โรคเบาหวาน & การผ่าตัด 22/07/63 l RAMA CHANNEL

โรคทั่วไป โรคเบาหวาน & การผ่าตัด พิธีกรหลัก : อ. นพ.สิระ กอไพศาล...

July 9, 2020 by RAMA Channel

ลัดคิวหมอ – โรคทั่วไป โรคเบาหวาน & โรคของผู้หญิง 08/07/63 l RAMA CHANNEL

โรคทั่วไป โรคเบาหวาน & โรคของผู้หญิง พิธีกรหลัก : อ. นพ.สิระ กอไพศาล...

June 25, 2020 by RAMA Channel

ลัดคิวหมอ – โรคทั่วไป โรคเบาหวาน & โรคในเด็ก 24/06/63 l RAMA CHANNEL

โรคทั่วไป โรคเบาหวาน & โรคในเด็ก พิธีกรหลัก : อ. นพ.สิระ กอไพศาล...

June 11, 2020 by RAMA Channel

ลัดคิวหมอ – โรคทั่วไป โรคเบาหวาน & โรคกระดูกและข้อ 10/06/63 l RAMA CHANNEL

โรคทั่วไป โรคเบาหวาน & โรคกระดูกและข้อ พิธีกรหลัก : อ. นพ.สิระ กอไพศาล...

May 29, 2020 by RAMA Channel

ลัดคิวหมอ – โรคเบาหวาน & โรคกระดูกและข้อ 27/05/63 l RAMA CHANNEL

พิธีกรหลัก : อ. นพ.สิระ กอไพศาล ภาควิชาอายุรศาสตร์ หมอรับเชิญ : อ. นพ.ณัฐพร...