รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

6 หน้ากาก ตัวไหนเอาอยู่ | RAMA CHANNEL

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้เราต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM 2.5 และการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อป้องกันสุขภาพของตัวเราเอง ไม่ให้เจ็บป่วยและมีสุขภาพที่ดี

.

รศ. นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ จะพาทุกคนรู้จักกับหน้ากากทั้ง 6 ชนิดว่าตัวไหนเอาอยู่