โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสที่ติดต่อโดยการถูกยุงลายกัด ฤดูฝนแบบนี้ จะเกิดน้ำท่วมขังหลายที่ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายชั้นดีเลย ควรตรวจสอบบริเวณรอบ ที่อยู่อาศัยว่าไม่มีน้ำขัง 

ผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออก จะมีไข้สูง ปวดตามร่างกาย และมีเลือดออกตามตัว หากมีอาการเหล่านี้ให้มาพบแพทย์โดยเร็ว

ข้อมูลโดย  รศ.นพ.นพพร อภิวัฒนากุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แชร์