รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

ต้องรอด ถ้าเตียงไม่พอ ! Home Isolation | RAMA Channel 

อย่าเพิ่งกลัว ถ้าติด COVID-19 แล้วไม่มีเตียง ท่านสามารถเลือกกักตัวที่บ้านหรือ Home Isolation โดยเป็นการแยกกักตัวผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการเลย ให้กักตัวอยู่ที่บ้าน แต่การดูแลรักษาจะเหมือนอยู่ที่โรงพยาบาล จะมีแพทย์และพยาบาลติดตามอย่างใกล้ชิด

อุปกรณ์ที่โรงพยาบาลจะส่งให้ผู้ป่วยที่ Home Isolation คือถุงยังชีพ ประกอบด้วย

1. เครื่องวัดอุณหภูมิ

2. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

3. ชุดยาพื้นฐาน เช่น ยาลดไข้ ยาลดน้ำมูก และยาแก้ไอ

4. เกลือแร่

5. คู่มือคำแนะนำ และ QR code ที่จะใช้ติดต่อแพทย์

ทั้งนี้ผู้ป่วยต้องหมั่นตรวจสอบอาการของตัวเองเป็นประจำ หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบติดต่อแพทย์ทันที