รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Rama Variety – Ep8 โครงการ Taxi ร่วมส่งเวชภัณฑ์และยาให้แก่ผู้ป่วย B2

ข้อดีของโครงการ TAXI ร่วมส่งเวชภัณฑ์ ให้แก่ผู้ป่วย Covid-19 กว่า จะมาเป็น TAXI โครงการ TAXI ร่วมส่งเวชภัณฑ์ ให้แก่ผู้ป่วย Covid-19 ได้มายังไง พร้อมวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละวัน ว่ามีการดำเนินการเป็นยังไงห้ามพลาดในรายการรามาวาไรตี้ รายการที่จะเปิดมิติใหม่พาทุกคนไปรู้ลึกรู้จริงเก่ียวกับเรื่องของสุขภาพที่ใกลต้วคุณ #Ramavariety #ramachannel