Rama Variety - Ep76 พาทัวร์การทำงานในห้องเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ | by RAMA Channel

ช่วงที่ 3

Rama Story : เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ CSSD ตอนที่ 2

พิธีกร : แอร์ ภัณฑิลา ฟูกลิ่น

แขกรับเชิญ : คุณโสภา หลิ่วโรจน์ทรัพย์ หัวหน้างานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

1. พาชมวิธีการทำงานของนวัตกรรมในห้องเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ของโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์