รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Rama Variety – Ep76 ฝึกหายใจแบบโยคะ (ท่ายืน) | by RAMA Channel

ช่วงที่ 2

Healthy Skills : ฝึกหายใจด้วยโยคะ 2

แขกรับเชิญ : คุณนุสรา แจ้งจิตต์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬารามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. สอนการฝึกหายใจแบบโยคะ (แบบยืน)