ช่วงที่ 1

Health Aware : การดูแลผู้สูงอายุที่เป็นความดันโลหิตสูง

พิธีกร : แอร์ ภัณฑิลา ฟูกลิ่น

แขกรับเชิญ : ผศ.ดร.สิริรัตน์ ลีลาจรัส อาจารย์พยาบาล โรงเรียนพยยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. แนะนำการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นความดันโลหิตสูง

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แชร์