รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Rama Variety – Ep76 การดูแลผู้สูงอายุที่เป็นความดันโลหิตสูง | by RAMA Channel

ช่วงที่ 1

Health Aware : การดูแลผู้สูงอายุที่เป็นความดันโลหิตสูง

พิธีกร : แอร์ ภัณฑิลา ฟูกลิ่น

แขกรับเชิญ : ผศ.ดร.สิริรัตน์ ลีลาจรัส อาจารย์พยาบาล โรงเรียนพยยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. แนะนำการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นความดันโลหิตสูง