Rama Variety - Ep75 ห้องเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย | by RAMA Channel

Rama Variety EP.75
ช่วงที่ 3

Rama Story : เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ CSSD ตอนที่ 1

พิธีกร : แอร์ ภัณฑิลา ฟูกลิ่น

แขกรับเชิญ : คุณโสภา หลิ่วโรจน์ทรัพย์ หัวหน้างานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

1. ทำความรู้จักห้องเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย ของโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์