ช่วงที่ 2

Healthy Skills : ฝึกหายใจด้วยโยคะ 1

แขกรับเชิญ : คุณนุสรา แจ้งจิตต์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬารามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. สอนการฝึกหายใจแบบโยคะ (แบบนั่ง)

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แชร์