รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Rama Variety – EP.49 การออกกำลังกายเหมาะกับทุกคนหรือไม่ 27/07/64 | by RAMA Channel

ช่วงที่ 1

Health Aware : การออกกำลังกายเหมาะกับทุกคนหรือไม่

พิธีกร : แอร์ ภัณฑิลา ฟูกลิ่น    

แขกรับเชิญ :  คุณนัฐกาญจน์ ศิริปรีชาชัย นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ศูนย์กีฬารามาธิบดี ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์

1.พูดคุยเรื่อง การออกกำลังที่เหมาะสมของแต่ละช่วงวัย