รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Rama Variety – EP.26 ปัญหาสำคัญของผู้หญิง 08/05/64 | by RAMA Channel

ช่วงที่ 1

Health Aware : ปัญหาสำคัญของผู้หญิง

พิธีกร : 

แอร์ ภัณฑิลา ฟูกลิ่น

มะปราง วิรากานต์ เสณีตันติกุล

แขกรับเชิญ : . พญ.อรวิน วัลลิภากร สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ปัญหาประจำเดือนของสาว

2. วัคซีนมะเร็งปากมดลูก