ช่วงที่ 1

Health Aware : ปัญหาสำคัญของผู้หญิง

พิธีกร : 

แอร์ ภัณฑิลา ฟูกลิ่น

มะปราง วิรากานต์ เสณีตันติกุล

แขกรับเชิญ : . พญ.อรวิน วัลลิภากร สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ปัญหาประจำเดือนของสาว

2. วัคซีนมะเร็งปากมดลูก

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แชร์