Rama Variety - EP.82 การกำจัดขยะ

รายการรามา วาไรตี้ วันนี้จะพาทุกคนมาดูความสำคัญของการจำแนกขยะใน
โรงพยาบาลกันว่าทาง รพ.รามาธิบดี มีกระบวนการ การแยกขยะติดเชื้อกันยังไง และ
ประเภทของขยะนั้นมีกี่ประเภท ทำไมการจำแนกขยะแต่ละประเภทจึงมีความสำคัญ
ติดตามกันได้ในรายการ รามา วาไรตี้ รายการที่จะเปิดมิติใหม่พาทุกคนไปรู้ลึกรู้จริง
เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่ใกล้ตัวคุณ

อย่าลืมกด Subscribe ติดตามรายการดี ๆ ในช่องและ ติดตาม RAMA Channel ได้ที่

Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Facebook: https://www.facebook.com/ramachannel
Line: https://page.line.me/ramathibodi