รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Rama Variety – EP.77 วิธีเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเริ่มออกวิ่ง | by RAMA Channel

ช่วงที่ 2

Healthy Skills : การเตรียมตัวก่อนวิ่ง

แขกรับเชิญ : คุณบุษราคัม บันดาลบุญ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬารามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. แนะนำการบริหารร่างกาย เตรียมตัวก่อนวิ่ง