ช่วงที่ 2

Healthy Skills : การเตรียมตัวก่อนวิ่ง

แขกรับเชิญ : คุณบุษราคัม บันดาลบุญ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬารามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. แนะนำการบริหารร่างกาย เตรียมตัวก่อนวิ่ง

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แชร์