รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Rama Variety – EP.77 ทำความรู้จักโรคทูเร็ตต์ | by RAMA Channel

ช่วงที่ 1

Health Aware : โรคทูเร็ตต์

พิธีกร : แอร์ ภัณฑิลา ฟูกลิ่น

แขกรับเชิญ : อ. นพ.มษฐา ทองปาน สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
แขกรับเชิญ : พท.ป.สุชานนท์ เบ้าสุวรรณ แพทย์แผนไทย หน่วยแพทย์ทางเลือก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

1. ทำความรู้จักโรคทูเร็ตต์ โรคทางจิตเวช
2. การสังเกตอาการ วิธีรักษา โรคทูเร็ตต์