รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Rama Variety – EP.67 วิธีออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ช่วงที่ 2

Healthy Skills : การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน (คาร์ดิโอ)

แขกรับเชิญ : คุณนัฐกาญจน์ ศิริปรีชาชัย นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬารามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. สอนท่าออกกำลังกาย โดยการคาร์ดิโอสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน