รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Rama Variety – EP.66 6 ท่าออกกำลังกายต้องห้ามของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

ช่วงที่ 2

Healthy Skills : ท่าออกกำลังที่ผู้ป่วยความดัน ห้ามทำ!

แขกรับเชิญ : คุณธีรภัทร แก้วพวง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬารามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับท่าออกกำลังที่ผู้ป่วยความดันห้ามทำเด็ดขาด