ช่วงที่ 2

Healthy Skills : ท่าออกกำลังที่ผู้ป่วยความดัน ห้ามทำ!

แขกรับเชิญ : คุณธีรภัทร แก้วพวง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬารามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับท่าออกกำลังที่ผู้ป่วยความดันห้ามทำเด็ดขาด

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แชร์