รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Rama Variety – EP.66 ติดตามการทำงานร่วมของ รามาธิบดี กับ ศูนย์บริการสาธารณสุข

ช่วงที่ 3

Rama Story : รามาธิบดี x ศูนย์บริการสาธารณสุข

แขกรับเชิญ : อ. นพ.มษฐา ทองปาน สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้อำนวยการ และคณะศูนย์บริการสาธารณสุขทับเจริญ 56

1. ติดตามการทำงานร่วมกันของรามาธิบดี กับศูนย์บริการสาธารณสุข