รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Rama Variety – EP.65 การติดตามผู้ป่วยโควิด-19 ของผู้ช่วยนักรบชุดขาว

ช่วงที่ 3

Rama Story : น้องหมอ ผู้ช่วยนักรบชุดขาว

แขกรับเชิญ : นศพ.พิมพัจฉรา โกมลารชุน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. เล่าเรื่องการทำงาน การติดตามผู้ป่วยโควิด-19