รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Rama Variety – EP.63 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควรบริหารร่างกายอย่างไร | by RAMA Channel

ช่วงที่ 2

Healthy Skills : ท่ากายบริหารผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

แขกรับเชิญ : คุณบุษราคัม บันดาลบุญ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬารามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. แนะนำการบริหารร่างกายผู้ป่วยความดันโลหิตสูง