รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Rama Variety – EP.62 ยาหยอดหูคืออะไร? ทำไมถึงจำเป็นต้องใช้?

ช่วงที่ 1

Health Aware : ยาหยอดหูคืออะไร ทำไมต้องใช้ ?

พิธีกร : แอร์ ภัณฑิลา ฟูกลิ่น แขกรับเชิญ : ภญ.ณัฏฐวรรณ ชูสกุล เภสัชกรงานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. พูดคุยเรื่องยาหยอดหู คืออะไร ทำไมต้องใช้