รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Rama Variety – EP.62 ที่รพ.รามาฯ มีแพทย์ทางเลือกสาขาใดบ้าง

ช่วงที่ 3

Rama Story : แพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลรามาธิบดี

แขกรับเชิญ : พว.กาญจนา ปานนอก หัวหน้าหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือก ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ทำความรู้จักกับแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลรามาธิบดี