รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Rama Variety – EP.61 แพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่มีอยู่ใน รพ.รามาฯ

ช่วงที่ 3

Rama Story : แพทย์แผนไทย รามาธิบดี

แขกรับเชิญ : พท.ป.พีรพงศ์ องค์ธระสิน แพทย์แผนไทยประยุกต์ หน่วยแพทย์ทางเลือก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ทำความรู้จักกับ แพทย์แผนไทยประยุกต์ หน่วยแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลรามาธิบดี