รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Rama Variety – EP.61 สมาธิสั้นในเด็ก สังเกตได้อย่างไร

ช่วงที่ 1

Health Aware : การเรียนออนไลน์กับเด็กสมาธิสั้น

พิธีกร : แอร์ ภัณฑิลา ฟูกลิ่น

แขกรับเชิญ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. พูดคุยเรื่องการเรียนออนไลน์ สามารถส่งผลต่อเด็กสมาธิสั้นอย่างไร

2. วิธีสังเกตพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้น และแนวทางแก้ไข