รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Rama Variety – EP.60 แพทย์แผนจีน

ช่วงที่ 3

Rama Story : แพทย์แผนจีน รามาธิบดี

แขกรับเชิญ : พจ.มยุรี อาสาวดีรส แพทย์แผนจีน หน่วยแพทย์ทางเลือก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ทำความรู้จักกับแพทย์แผนจีน หน่วยแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลรามาธิบดี