รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Rama Variety – EP.60 อาการทางใจ ส่งผลต่อร่างกายอย่างไร

ช่วงที่ 1

Health Aware : อาการทางใจ อาการทางกาย

พิธีกร : แอร์ ภัณฑิลา ฟูกลิ่น แขกรับเชิญ : อาจารย์ นายแพทย์มษฐา ทองปาน สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. พูดคุยเรื่องอาการทางจิตใจส่งผลต่อร่างกายอย่างไร

2. ข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพจิตใจ