รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Rama Variety – EP.59 โครงการเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2564

ช่วงที่ 3

Rama Story : โครงการเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2564 นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี

แขกรับเชิญ :

นายภรัณยู โอสถธนากร นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นายยสวัต สุวรรณลิขิต นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ทำความรู้จักกับโครงการเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2564