รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Rama Variety – EP.59 นั่งและนอนอย่างไร ให้ถูกวิธี

ช่วงที่ 1

Health Aware : ท่านั่งและนอนที่ถูกต้อง

พิธีกร : แอร์ ภัณฑิลา ฟูกลิ่น แขกรับเชิญ : อาจารย์ นายแพทย์ ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. แนะนำท่านั่งและท่านอนที่ถูกต้อง

2. ข้อควรระวังในการนั่งและนอน