รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

MIS-C ภาวะอักเสบทั่วร่างกาย หลังติดโควิด-19

ภาวะมิสซี (MIS-C) คืออาการจากระบบภูมิคุ้มกันที่สูงผิดปกติที่เกิดกับเด็กที่เพิ่งหายจากการติดโควิด-19 แม้จะไม่ได้เกิดขึ้นกับเด็กทุกคน แต่หากมีอาการรุนแรงขึ้นมา ก็อาจอันตรายถึงชีวิตได้

ด้วยเหตุนี้ รามาแชนแนลจึงได้เชิญ ผศ. ดร. นพ.นพพร อภิวัฒนากุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ให้มาช่วยเล่าถึงสาเหตุ อาการ และการดูแลหากมีภาวะนี้ เผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนมีลูกเพิ่งหายป่วยจากโควิด-19 แล้วจะได้ลองสังเกตอาการน้อง ๆ เพื่อจะได้ดูแลก่อนที่จะเกิดอาการรุนแรงได้นั่นเอง