รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

รู้จักกับโรคนิ่วในต่อมทอนซิล, โรคไข้หวัดที่เป็นได้ทุกฤดู พบหมอรามาฯ – 26/07/64 | by RAMA Channel

คุยข่าวเมาท์กับหมอ

ทำความรู้จักกับโรคนิ่วในต่อมทอนซิล 

การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคกระดูกพรุน

ทำอย่างไรเมื่อเป็นโรคอีสุกอีใส

RAMA Health Talk

ตอน : “ไข้หวัดโรคที่เป็นได้ทุกฤดู

แขกรับเชิญ : . นพ.สัญชวัล วิทยากรฤกษ์ สาขาวิชาเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตามชมรายการ พบหมอรามาฯ ช่วงคุยข่าวเมาท์กับหมอ อัปเดตข่าวสารเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บ

และ ช่วง “Rama Health Talk” เรื่องราวสุขภาพที่จะทำให้คุณมีสุขภาพที่ดี ทุกวันจันทร์วันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 . ได้ที่ช่อง True Visions 42 / 11 NBT CENTRAL / Dr.TV ดาวเทียม PSI ช่อง 272